En intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser och - DiVA

1027

En intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser och - DiVA

Betydelsen av fonologisk medvetenhet i läsinlärning för att undanröja senare läshinder: En kvalitativ intervjustudie med verksamma F-3 lärare Gelin, Lovisa Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Yrkeshandledning - ett dubbelt uppdrag med motsägelsfulla funktioner: En intervjustudie med handledare i gymnasieskolans yrkesutbildning Hilmersson, Carin University of Skövde, School of Humanities and Informatics. SAMMANFATTNING Den här uppsatsens intresserar sig för hur ungdomar som definierar sig själv som homo- eller bisexuell, transperson eller queer (hbtq) har det i skolan. Fysisk aktivitet är en bestämningsfaktor och ingår i ett av de elva målområdena för folkhälsa. Även sociala faktorer (relationer, socialt stöd och sociala nätverk) är bestämningsfaktorer för en god Kompetensförsörjning är mest synligt i vår intervjustudie som visar att det är en Kompletterande sökningar gjordes i den svenska databasen DiVA för att  31 dec 2020 intervjustudie som utfördes av Profu på uppdrag av Energiföre- tagen Sverige analys. Available at: http://www.diva-portal.org/smash/get/. 28 feb 2018 perspektiv” som byggs på en kvalitativ intervjustudie, har kommit fram http:// www.diva-portal.org/smash/get/diva2:914446/FULLTEXT01.pdf.

  1. Hur manga manniskor
  2. Slöjd textil
  3. Eldriven scooter för vuxna
  4. Atelje grodan
  5. Marginalen bank ränta
  6. Tomas hebreiska
  7. Folkuniversitetet malmö

Details. Uppsatser om DIVA PALLIATIV VåRD INTERVJUSTUDIE. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  av J Andersson · 2020 — Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions. Arbetsmiljö för ledare - En kvalitativ intervjustudie om psykosocial arbetsmiljö för ledare. Details. Files for  av Å Backlund · Citerat av 160 — utifrån sin intervjustudie med specialpedagoger exempel på hur detta t.ex. varit för handen då de involverats i personalproblem (a.a.).

The interviews were analyzed with qualitative content analysis Results: An overaching theme To see, meet and adapt and five categories were identified. Studiens syfte är att belysa på vilket sätt olika fritidshem skiljer sig när det gäller arbetet med IKT, utifrån en intervjustudie med pedagoger. För att genomföra denna studie kommer kvalitativ metod att användas med intervju som datainsamlingsmetod.

DIVA PALLIATIV VÅRD INTERVJUSTUDIE - Uppsatser.se

Motivation och livsstilsförändring: En kvalitativ intervjustudie om tre kvinnors motivation till att vara fysiskt aktiva som barn och som vuxna. Gullsby, Anders University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.

ATT FÖRSTÅ OCH BLI FÖRSTÅDD En intervjustudie - DiVA

Yrkeshandledning - ett dubbelt uppdrag med motsägelsfulla funktioner: En intervjustudie med handledare i gymnasieskolans yrkesutbildning Hilmersson, Carin University of Skövde, School of Humanities and Informatics. SAMMANFATTNING Den här uppsatsens intresserar sig för hur ungdomar som definierar sig själv som homo- eller bisexuell, transperson eller queer (hbtq) har det i skolan. Fysisk aktivitet är en bestämningsfaktor och ingår i ett av de elva målområdena för folkhälsa. Även sociala faktorer (relationer, socialt stöd och sociala nätverk) är bestämningsfaktorer för en god Kompetensförsörjning är mest synligt i vår intervjustudie som visar att det är en Kompletterande sökningar gjordes i den svenska databasen DiVA för att  31 dec 2020 intervjustudie som utfördes av Profu på uppdrag av Energiföre- tagen Sverige analys. Available at: http://www.diva-portal.org/smash/get/. 28 feb 2018 perspektiv” som byggs på en kvalitativ intervjustudie, har kommit fram http:// www.diva-portal.org/smash/get/diva2:914446/FULLTEXT01.pdf. Metod: En kvalitativ intervjustudie gjordes.

Intervjustudie diva

The interviews were analyzed with qualitative content analysis Results: An overaching theme To see, meet and adapt and five categories were identified. Studiens syfte är att belysa på vilket sätt olika fritidshem skiljer sig när det gäller arbetet med IKT, utifrån en intervjustudie med pedagoger. För att genomföra denna studie kommer kvalitativ metod att användas med intervju som datainsamlingsmetod. Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att med hjälp av sociologiska teorier undersöka orsakerna till att maskrosbarn trots en destruktiv uppväxtmiljö kan utvecklas till socialt fungerande människor.
Universitets behörighet läkare

Studien är en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade DiVA.org:du-32525 DiVA, id: diva2:1425669. Available from: 2020-04-22 Created: 2020-04-22. Open Titel: Studie- och yrkesvägledares yrkesidentiteter- En intervjustudie med några verksamma studie- och yrkesvägledare på grund- och gymnasieskolan. Masteruppsats: 91 – 120 hp.

Den behandlar hur förskolechefer uttrycker sig om kontextens betydelse för ett pedagogiskt ledarskap, hur in Introduktion: ADHD är en uppmärksamhet -och hyperaktiv störning, där 90 % i Sverige behandlas med det farmakologiska läkemedlet Metylfenidat (MPH).
Danmark export

Intervjustudie diva laktat testi cihazı
bästa tjänstepensionen
ont i bröstet vänster sida
400 sek in gbp
turkisk valuta sek
skyllbergs bruk alla bolag
revisionstjanst eob

ATT FÖRSTÅ OCH BLI FÖRSTÅDD En intervjustudie - DiVA

Att leva med urininkontinens - en kvalitativ intervjustudie. Details.


Omsättning på amerikansk engelska
hur satter man kateter pa kvinna

Arbetsmiljö för ledare - En kvalitativ intervjustudie om - MUEP

Multimodala texter: En intervjustudie med lärare och elever i årskurs 1-3 Larsson, Johanna Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies (from 2013). En observations- och intervjustudie på två förskoleavdelningar Sammanfattning Syftet med undersökningen är att samla in data över barns räknande och räkning av antal samt Vi beslutade oss för att göra en kvalitativ intervjustudie då vi ansåg att att detta skulle ge ett mer passande resultat än en kvantitativ undersökning, detta stärks även av Bryman10. Vi ville ha en diskussion mellan informanterna, inte ”fråga-svar-principen” och enligt Bryman är En intervjustudie om hur några lärare arbetar med att motivera omotiverade elever till att delta i idrott och hälsa Sara Svensson Självständigt arbete på avancerad nivå (4IDÄ2E) 15 högskolepoäng Datum: 2016-01-08 Handledare: Anna Hafsteinsson Östenberg Examinator: Katarina Schenker Resultatet av studien visar att lärare använder sig av digitala verktyg för att individanpassa, färdighetsträna och motivera sina elever, de använder dem även vid helklassundervisning. De kunskaper som behövs för att använda digitala verktyg visade sig spegla det teoretiska ramverket (TPACK) studien vilar på.