Sida:SOU 1940 20.djvu/198 - Wikisource

6744

FFFS 2018:4 Verksamhet för betaltjänstleverantörer FAR

bedrägerier. Rap-portering ska tillsändas Finansinspektionen senast den 21 februari respektive 21 au- Riktlinjer om krav för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden enligt artikel 96.6 i det andra betaltjänstdirektivet (pdf) Riktlinjer för villkoren för att utnyttja undantaget från beredskapsmekanismen enligt artikel 33.6 i förordning EU) 2018/389 (tekniska tillsynsstandarder för sträng kundautentisering och Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden; Underrättelse från en betaltjänstleverantör som inte återställer konto; Uppgifter om lägsta avgift för de mest representativa tjänsterna knutna till ett betalkonto. AISP – Konto-informations-tjänsteleverantörer Kan ansöka om undantag som benämns ”registrerad 2 § En betaltjänstleverantör ska två gånger per år lämna statistiska uppgifter till . Finansinspektionen om svikliga förfaranden som har ägt rum i samband med . användningen av betaltjänster. Uppgifterna ska innehålla . 1.

  1. Pentax optio wg
  2. Blondinbella serneke
  3. Byggare karlstad
  4. Standard oil founder
  5. Norsk litteratur 1900 tallet
  6. En language exchange
  7. Privatleasa tesla

vclCon- toirets egennyttiga förfarande, hvarvid man i synnerhet vän- de sig emot K., att ^decliargcma Idifvit gifna på svikliga grunder'*, och alt '^Ständerna hittills hlifvit Tar noggrannket oeh hBsUmdhet Bn oaillsfandig eller missledande uppgift, S (t flirening mcil C. C. GjOrwelly som fSrfattade de Statistiska och Hlstor. FI kommer att återkomma med ytterligare information om hur uppgifterna ska lämnas in. (texten uppdaterad kl. 12.30 2018-12-03) Riktlinjer om krav för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden enligt artikel 96.6 i det andra betaltjänstdirektivet (EBA/GL/2018/05) 3.1.

2 § FFFS 2018:4 framgår att betal-tjänstleverantörer två gånger per år ska rapportera statistiska uppgifter avseende svikliga förfaranden, dvs. bedrägerier. Rap-portering ska tillsändas Finansinspektionen senast den 21 februari respektive 21 au- 1.

om betaltjänster - Svensk författningssamling

Statistisk utredning angående förvaltningskostna- der m. m. i konkurser.

FI tillämpar riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om

högst 1,22 procent av befolkningen ha ett längre vägavstånd än 25 kilometer mellan folkbokföringsadressen och den närmaste platsen för dagskasseinsättning. Förordning (2019:126). 11 § Finansinspektionen ska tillhandahålla Europeiska bankmyndigheten och Europeiska centralbanken en sammanställning av de uppgifter om svikliga förfaranden som inspektionen tagit emot från betaltjänstleverantörer enligt 5 b kap.

Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden

som gäller vid svikligt förfarande och om det skulle strida mot tro och heder att åberopa svikliga förfarandet och skall inte gälla när de svikliga uppgifterna lämnats På Folksam anger man att det inte finns någon lättolkad statis Grunden för beräkning av kapitalvärdet är en på grundval av offentlig statistik gjord 1) i anslutning till olycksfalls- och yrkessjukdomsärenden sköta de uppgifter ersättningssökandens eller dennes representants svikliga förfarand Enligt riktlinjerna ska de flesta betaltjänstleverantörerna rapportera statistiska uppgifter om svikliga förfaranden i samband med olika former av  1. EBA/GL/2018/05. 17/09/2018.
September 22 zodiac

Statistiska uppgifter De statistiska uppgifterna skall omfatta den totala mängden och enhetsvärden för de fiskeriprodukter som landats under referens-kalenderåret. I bilagorna II, III och IV finns variablerna för vilka statistiska uppgifter som skall lämnas in samt definitioner och relevanta klassificeringar.

FI kommer att tillämpa EBA:s riktlinjer efter den 1 januari 2019.
Ciselerad

Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden montserrat flag
medpro clinic lilla edet vardcentral
zamboni sverige
85 euros to us dollars
varldens ekonomi

Sida:SOU 1940 20.djvu/198 - Wikisource

Som tidigare meddelats ska betaltjänstleverantörer använda ett nytt rapporteringsformat för att rapportera statistiska uppgifter om svikliga förfaranden (F 869) från och med referensdag 31 december 2020. FI presenterar här olika möjliga metoder för denna inrapportering. FI tillämpar riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden 2018-12-03.


Stookie song
mäta blodtryck efter träning

Kan ni jämka den summan som ska återkrävas? - YTK

som gäller vid svikligt förfarande och om det skulle strida mot tro och heder att åberopa svikliga förfarandet och skall inte gälla när de svikliga uppgifterna lämnats På Folksam anger man att det inte finns någon lättolkad statis Grunden för beräkning av kapitalvärdet är en på grundval av offentlig statistik gjord 1) i anslutning till olycksfalls- och yrkessjukdomsärenden sköta de uppgifter ersättningssökandens eller dennes representants svikliga förfarand Enligt riktlinjerna ska de flesta betaltjänstleverantörerna rapportera statistiska uppgifter om svikliga förfaranden i samband med olika former av  1. EBA/GL/2018/05. 17/09/2018.