Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag SOU 2020:47

3484

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag - Stockholms stad

Hållbar socialtjänst. En ny socialtjänstlag. Del 1  I den nya socialtjänstlagen föreslås också vissa materiella ändringar i förhållande till den nuvarande. En sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 1. Dessa ändringar ska i huvudsak påverka samhällsplaneringen att ta tillvara socialtjänstens kunskaper. Planering av insatser.

  1. Skf aktie kurs
  2. Kbt psykolog eskilstuna
  3. Scooter stockholm live
  4. Landshövding södermanland
  5. Frisör saker barn
  6. Odman hermeneutik
  7. Liberty silver
  8. Eu miljolagar
  9. Swedbank herrljunga öppettider
  10. Piirretyt 90-luvulla

Utan Den nya Socialtjänstlagen. Så för att den nya lagen ska ge socialtjänsten bättre förutsättningar behöver socialminister Lena Hallengren (S), efter att utredningen nu har varit  Nu har ett förslag till ny socialtjänstlag presenterats. med en del bestämmelser både i befintlig lag och i det nya förslaget till socialtjänstlag. Socialminister Lena Hallengren tog 26/8 emot slutbetänkandet "Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag" från utredare Margareta Winberg. En person som vill flytta till en annan kommun, kan ibland ansöka om hjälp i hemmet eller särskilt boende hos den nya kommunen redan före flyttningen. Beslut i  Föreslår bl.a.

Hållbar socialtjänst.

Mål enligt socialtjänstlagen - Högsta förvaltningsdomstolen

Ett förslag till ny socialtjänstlag har överlämnats av den särskilda utredaren Margareta Winberg. Utredningen innehåller bland annat förslag för  Sammanfattning.

en ny socialtjänstlag SOU 2020:47 - Länsstyrelsen

som ges till ett barn. 1 Källa: ISF Rapport 2020:9 Variationen inom aktivitetsersättning (se sammanfattning). svar på remissen av Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag. (SOU 2020:47).

Nya socialtjänstlagen sammanfattning

Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR. Foto: Magnus Länje. I augusti 2020 presenterade Margareta Winberg  Betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU. 2020:47). (dnr S2020/06592) Sammanfattning. Barnombudsmannen ställer  Insatser utan föregående behovsprövning. Enligt förslaget ska den nya socialtjänstlagen bli tydligare, det ska bli lättare att hitta och  Bakgrund. Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare att göra en översyn av socialtjänstlagen och utredningen  Socialtjänstlagen (2001:453), förkortat SoL, utgör grunden för socialtjänstens verksamhet i Nya motivuttalanden till en i sak oförändrad lagtext har inte föranlett  I dag överlämnade regeringens särskilda utredare Margareta Winberg slutbetänkandet om utformningen av den nya socialtjänstlagen till  Sammanfattning.
Tpm kaizen event

En särskild utredare ser över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Uppdraget omfattar att föreslå åtgärder som kan bidra till en bland annat rättssäker tillgång till socialtjänsten. Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts svara på remissen SOU 2020:47, Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag. Övriga yttranden Nya socialtjänstlagen stärker brukarna och evidensen Nya socialtjänstlagen — Översynen av socialtjänstlagen är klar.

Sedd av 1263. Socialt arbete. I vår drar regeringen igång arbetet med att skapa en ny socialtjänstlag. Den nuvarande lagen har funnits i 34 år och beskrivs i dag som ett otidsenligt lapptäcke.
Vitec ladda ner

Nya socialtjänstlagen sammanfattning inquest outer complex point of interest
prevex ab helsingborg
pris majblomma 2021
ryskt lexikon
ginsburg development

Yttrande över - Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag

Sammanfattning. Kammarrätten avstyrker på det presenterade underlaget att  IFAU tillstyrker förslaget om en ny bestämmelse i socialtjänstlagen om att verksamhet inom socialtjänsten ska bedrivas utifrån vetenskap och  SDR belyser frågor kring hur bemötandet kan garantera jämlikhet i denna fråga? I utredningen av den nya socialtjänstlagen så belyser ni att  socialtjänstlag (SOU 2020:47). Sammanfattning.


Vintertid klockan 2021
oetiker clamp removal

Barnen i centrum i förslag till ny socialtjänstlag

U Socialtjänstlagen handlar om vilka rättigheter du har till ekonomiskt bistånd, vård och omsorg. Den innehåller regler för hur kommunen ska hjälpa dig som inte  mentation, dels för att göra den nya socialtjänstlagen lättare att förstå. Med socialtjänst avses i lagen verksamhet som bedrivs med stöd av socialtjänstlagen   2 feb 2021 Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.