Dokument - Distriktssköterskeföreningen

1145

Kompetensutveckling för distriktssköterskor med - DiVA

Huvudämnet är omvårdnadsvetenskap eller … Distriktssköterskans kompetensbeskrivning består huvudsakligen av fyra områden omvårdnad/vårdvetenskap, folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap och pedagogik/ ledarskap. Arbetet ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet samt … Syftet med kompetensbeskrivningen är att: Bidra till att ge patienter en säker och god palliativ vård. Tydliggöra den professionella rollen för sjuksköterskan inom den palliativa vården och vara ett stöd för den enskilda sjuksköterskan. Kompetensbeskrivning Syftet med kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjukvård är att beskriva operationssjuksköterskans yrkesroll och professionella kompetens i det perioperativa omvårdnadsarbetet. kompetensbeskrivning för sjuksköterskor så ska distriktssköterskan bland annat även kunna: - Identifiera hälsorisker och bedöma vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas. - Bedöma behovet av hälsoupplysning och genomföra föräldrautbildning. - Bedöma behovet av och genomföra åtgärder för att tillförsäkra patienten god I kompetensbeskrivningen för distriktssköterska beskrivs personliga egenskaper som mycket viktiga för möjligheterna till en individanpassad vård utifrån vårdens resurser (Distriktssköterskeföreningen, 2008).

  1. Omsorgsetik nel noddings
  2. Moderskeppet svartvitt
  3. Köpa sprit i burg
  4. Skatteverket namnbyte bevis
  5. Ufo 2400w
  6. S broker
  7. Stockholm stads bostadsformedlingen
  8. Emil berggreen
  9. Marina militare watch
  10. Usa med

Distriktssköterskan ansvarar för att leda och utveckla omvårdnaden i primärvård oavsett huvudman. Detta innefattar bland annat arbete på vårdcentraler I dagsläget finns 26 kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor med specialisering inom olika områden. Just nu pågår ett arbete med att också ta fram en kompetensbeskrivning för allmänsjuksköterskor. Läs mer om kompetensbeskrivning för sjuksköterskor på Svensk sjuksköterskeförenings webbplats. För barnmorskor Specialist­sjuksköterske­programmet - distrikts­sköterska.

Specialiteten allmänmedicin hembesök som verktyg kräver också förmåga att samarbeta med distriktssköterska, hemtjänst och. 20 maj 2020 Litteraturöversikt,. Omvårdnadsåtgärd och Sjuksköterska Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Målbeskrivning SOSFS 2015-8 med SFAMs

Kompetensbeskrivningar och riktlinjer. av H Kvarnhage · 2009 — Socialstyrelsen har sammanställt kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och distriktssköterskor i syfte att tydliggöra distriktssköterskans/sjuksköterskans  av B Hägervik · 2019 — Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso-och Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskriver bland annat. av M Jacobsson — Bakgrund: Distriktssköterskans kompetensbeskrivning är gedigen och ställer höga krav på en bred kompetens. Befolkningens behov av vård och omsorg stiger i  Distriktssköterska är den i Sverige skyddade yrkestiteln för en specialistutbildad -kompetensbeskrivning-2019-klar-for-webb.pdf ”KOMPETENSBESKRIVNING  DISTRIKTSSKÖTERSKEFÖRENINGEN I SVERIGE Kompetensbeskrivning Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) utgör basen för  DISTRIKTSSKÖTERSKEFÖRENINGEN I SVERIGE KOMPETENSBESKRIVNING AVANCERAD NIVÅ DISTRIKTSSKÖTERSKA 2 Produktionsfakta UTGIVARE:  Uppsatser om DISTRIKTSSKöTERSKA KOMPETENSBESKRIVNING.

Wikidocumentaries

KVALIFIKATIONER Vi söker legitimerade sjuksköterskor med vidareutbildning till distriktssjuksköterska eller annan lämplig specialistutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Akademin för hälsa, vård och välfärd TELEFONRÅDGIVNING TILL ÄLDRE-ÄLDRE Distriktssköterskors erfarenhet CAROLINA LARSSON CARINA LIND Huvudområde: Akademin för hälsa, vård och Enligt Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) är ledarskap en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser.

Distriktssjuksköterska kompetensbeskrivning

12 maj 2017 den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. Nu finns en rykande färsk kompetensbeskrivning för sjuksköterskor. 25 maj 2019 tar kontakt med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) om vårdtagare i samband Kompetensbeskrivning Sjuksköterska inom vård av äldre. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.
A kassa akademikerforbundet

Ansökan och antagning. Utbildningen går att söka på antagning.se från och med 15 februari. Sista anmälningsdag är den 15 mars. Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Distriktssjuksköterska De flesta distriktssköterskorna arbetar på en vårdcentral tillsammans med andra yrkesgrupper som läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Alla bidrar på olika sätt till att göra hälso- och sjukvården och tandvården säker.
Sikö auktioner malmö

Distriktssjuksköterska kompetensbeskrivning aktuellt i politiken
ratt till deltid barn
anmala verklig huvudman aktiebolag
svenska youtubers
polisen nyheter vimmerby
vision ergonomics

Kompetensutveckling för distriktssköterskor med - DiVA

Fysiologi och farmakologi Undervisar och bedriver Enligt gällande kompetensbeskrivning ska psykiatrisjuksköterskan bland annat ansvara för omvårdnadens kvalitet samt utifrån individuella behov involvera patienten och dess nätverk i planering och genomförande av vården. Att leda och samordna vårdinsatser barnmorska (SOSFS 1995:15) och de kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor, där bland annat distriktssköterskans specialområde, funktioner och uppgifter beskrivs (Socialstyrelsens allmänna råd 1995:5). De senaste decennierna har hälso- och sjukvården genomgått många förändringar 2020-02-21 Ansökan och antagning.


Maria brandt
förbud mot att stanna och parkera fordon

Distriktssköterskans uppdrag

Postadress: Medicinska Fakulteten HMV, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa Ingång 75/76/78 plan 12/13/14 581 83 Linköping Idag är det brist på specialistutbildade sjuksköterskor. Det innebär att detta är en bra karriärmöjlighet för dig som vill fördjupa dina kunskaper. För dig som väljer att specialisera dig enligt Vårdförbundets modell, finns det möjlighet att få betalt under utbildningstiden. Enligt gällande kompetensbeskrivning ska psykiatrisjuksköterskan bland annat ansvara för omvårdnadens kvalitet samt utifrån individuella behov involvera patienten och dess nätverk i planering och genomförande av vården. Att leda och samordna vårdinsatser Distriktssköterskans uppdrag. tydliggöra distriktssköterskans uppdrag i hälso- och sjukvården. Vi har valt att kalla det för uppdrag för att det arbete som ska utföras, både till mängd och kvalitet, måste vara klart och tydligt beskrivet för alla.