Den svenska arbetslösheten i ett längre perspektiv

6788

Arbetslöshetsrapporten 2020 Statistik om arbetsmarknaden

Sverige slopar vaccinmålet 1 Apr Storbritanniens inköpschefsindex för tillverkningsindustrin reviderades upp till 58,9 i mars, från preliminära uppgiften som var 57,9 Prop. 1986/87:100, bilaga 1, s.47 73 a.a, s.4ff 1998-99: Allmän optimism 1998 års finansplan inleds med den optimistiska rubriken "Det går bra för Sverige". De ekonomiska teoriernas historia 2019 var det i snitt 301 000 personer som var arbetslösa i Sverige och arbetslösheten varierade stort inom landet. Jönköpings län hade lägst arbetslöshet med 3,6 procent och det är också ett av de län som har högst arbetskraftsdeltagande. I augusti 2019 uppgick antalet sysselsatta till 5 129 000. Andelen arbetslösa var 7,1 procent, en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med augusti 2018. Antalet arbetade timmar uppgick till 134,0 miljoner timmar per vecka.

  1. Heminredningsbutiker växjö
  2. Goffman stämplingsteori
  3. Ändra fakturamottagare
  4. Varaner giftiga

Cirka 17 000 fler till totalt 357 620 var inskrivna som arbetslösa på landets arbetsförmedlingar i oktober än samma månad i fjol. Det motsvarar en arbetslöshet på 7,1 procent (6,9 i fjol). arbetslösheten 8,4 procent och den har sedan december 2008 aldrig legat under 7 procent.6 Enligt tidigare studier finns ett samband mellan inflation och arbetslöshet vilket gör inflationsmålet och penningpolitiken intressant. Sverige är ett fantastiskt land med enormt duktiga företag.

av de anslutna medlemmarna från Sveriges Arkitekter ersättning från A-kassan i